Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

inkakch
Wszystko jest trudne, skomplikowane, a my sami jeszcze bardziej wszystko komplikujemy.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
inkakch
Najważniejszy jest pomysł na siebie. Nie można bać się niepowodzeń. O wiele bardziej bolesna jest myśl, że ze strachu zaniechało się tego pierwszego kroku niż upadek po porażce, lecz ze świadomością, że zrobiło się wszystko, co można było zrobić.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
inkakch
Żeby moneta spadła kiedyś na waszą stronę, trzeba po prostu grać, często, dużo, ciągle zaczynać od nowa. Nie ustępować. To jest po prostu kwestia prawdopodobieństwa. I może również, koniec końców, szczęścia.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
inkakch
I takie jest właśnie życie, prawda? Trochę osiągnięć, trochę rozczarowań.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 09 2019

inkakch
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
6390 3efd 500
Reposted fromaggape aggape vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
8993 1a67 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Reposted frommrrru mrrru vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
No matter how many people care about you. If you can’t be open with them about who you truly are, you’re still alone.
inkakch
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Sapkowski
inkakch
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl