Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

inkakch
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
6390 3efd 500
Reposted fromaggape aggape vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
8993 1a67 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Reposted frommrrru mrrru vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
No matter how many people care about you. If you can’t be open with them about who you truly are, you’re still alone.
inkakch
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Sapkowski
inkakch
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Wychodzimy z założenia, że zawsze będziemy mieć wybór, aż okazuje się, że nie mamy już więcej możliwości i chcemy już tylko cofnąć czas.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
inkakch
5764 8dfc 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
inkakch
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl